1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Tư vấn và Nghiên cứu Môi trường Nước và Khí quyển (WACR) là một công ty tư nhân, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập với mục đích tư vấn cho các đơn vị trong và ngoài nước và đi sâu vào nghiên cứu để giải quyết tốt hơn các vấn đề về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

Công ty WACR được thành lập bởi các thành viên và nhóm tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu. Công ty hy vọng sẽ  kế thừa các kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình làm việc với các tổ chức khác nhau để đóng góp một phần công sức vào công tác bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. TẦM NHÌN

 WACR mong muốn trong tương lai ở Việt Nam, dịch vụ khí tượng thủy văn ngày càng phát triển để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

3. SỨ MỆNH

WACR hoạt động nhằm hỗ trợ các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khí tượng thủy văn và từ  đó bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.

4. MỤC ĐÍCH

Cung cấp các dịch vụ tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Hợp tác và hỗ trợ các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực môi trường nước và khí quyển.

5. CAM KẾT THƯƠNG HIỆU

Với khách hàng: WACR hướng tới giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng bằng việc cung cấp sản phẩm đón đầu, dịch vụ độc đáo với giá trị gia tăng tối đa.

Với nhân viên: Với quan điểm “Nhân tài là tài sản quý giá của doanh nghiệp, là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như sự phát triển bền vững của công ty”, WACR xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội, nhiều thách thức giúp cho mỗi thành viên đều có môi trường tốt để phát triển.

- Với đối tác: WACR không thể thiếu những đối tác tin cậy, do vậy, WACR luôn coi đối tác là những người bạn, hợp tác trên tinh thần kết hợp hài hoà lợi ích của các bên.

- Với cổ đông: WACR cam kết phát huy hiệu quả nhất các nguồn lực dựa trên nguyên lý quản trị công khai, minh bạch, gia tăng giá trị cổ phiếu trong mọi giai đoạn phát triển.

- Với cộng đồng: WACR cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Pháp hiện hành, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và kết hợp hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. 

 

sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance