• Trang chủ   >
  • Tin tức   >
  • Đà Nẵng: Phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, nâng cao khả năng đảm bảo nguồn nước tưới phục cho sản xuất, phát huy năng lực các công trình hiện có, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố.

: UBND TP. Đà Nẵng ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn nhằm chủ động trong công tác phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, nâng cao khả năng đảm bảo nguồn nước tưới phục cho sản xuất
: UBND TP. Đà Nẵng ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn nhằm chủ động trong công tác phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, nâng cao khả năng đảm bảo nguồn nước tưới phục cho sản xuất

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác công trình tăng cường kiểm tra kênh mương, đồng ruộng, kiểm tra lượng nước lãng phí từ các kênh tiêu của từng khu tưới để điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm nước; phối hợp với các đội thủy nông cơ sở tổ chức lấy nước đúng phiên và xử lý kịp thời những sự cố; kiểm tra các ao nuôi cá, phân phối nước thích hợp và ưu tiên cho tưới lúa; đồng thời, tu bổ, đắp kín các đập thời vụ, đập ngăn kênh tiêu trong khu tưới, khắc phục rò rỉ nước kênh mương và đồng ruộng; tổ chức phát động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm.

Đối với diện tích đảm nhận tưới của hệ thống thủy nông Đồng Nghệ và Hòa Trung, cần tăng cường hoạt động các trạm bơm vệ tinh chống hạn, đồng thời đắp chặn các trục tiêu để tạo nguồn sử dụng các máy bơm dầu lấy nguồn này để chống hạn. Đối với diện tích do các hồ chứa nhỏ đảm nhận, dùng máy bơm dầu để bơm nguồn nước còn lại (mực nước dưới ngưỡng cống), sử dụng nước hỗ trợ từ các hồ chứa lớn trong hệ thống, dùng nước từ bơm các ao, hồ, suối gần khu vực sản xuất để chống hạn, tăng cường giờ bơm ở các trạm bơm.

Bên cạnh đó, tăng cường giờ bơm ở các trạm bơm, đồng thời đề nghị Tổng cục Thủy lợi tiếp tục làm việc với các nhà máy thủy điện ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn xả nước, vận hành theo Quy trình vận hành liên chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đảm bảo đủ cao trình, lưu lượng để hoạt động các trạm bơm theo lịch thời vụ. Những khu tưới có điều kiện thì tổ chức áp dụng tưới tiêu theo phương pháp khoa học theo công thức tưới nông - lộ - phơi để tiết kiệm nước.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, tổng hợp cụ thể nguồn nước kể các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, cân đối nguồn nước để bảo đảm cung cấp nước cho cả năm 2018; đồng thời, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa các công trình đầu mối, nạo vét lòng hồ của cả hồ chứa bị bồi lấp, kiên cố hóa kênh mương.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp chống hạn theo phương án chống hạn, với dự kiến thời gian chống hạn cho vụ Hè thu 30-60 ngày, UBND thành phố yêu cầu trước mắt các địa phương, đơn vị thủy nông tự cân đối, sử dụng nguồn kinh phí để chủ động thực hiện trong công tác phòng, chống hạn đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí thì đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, giải quyết.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai thực hiện phương án chống hạn trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện và các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

 
 
sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance