Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long là vùng dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng.


Nhận thức rõ những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra, ngày 02 tháng  12 năm 2008
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg. Đây là một trong những thành công ban đầu quan trọng trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững. Hai trong tám nhiệm vụ quan trọng của Chương trình là:

(1) Đánh giá mức độ và tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực, ngành và địa phương và (2) Xác định các giải pháp ứng phó.

Ngày 13 tháng 10 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3815/ BTNMT-KTTVBĐKH về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu để hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch hành động của mình.

Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu là vấn đề mới không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cả toàn cầu, nên nhiều địa phương đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện hai nhiệm vụ này.

Để hỗ trợ các địa phương về kỹ thuật, phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp ứng phó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường chủ trì xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng” với hỗ trợ kinh phí của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP). Được biên soạn một cách dễ hiểu, dễ áp dụng và phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, hy vọng tài liệu sẽ góp phần giúp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc quá trình xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguồn : http://dmhcc.gov.vn

Tải file đính kèm

sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance