Người dân vùng lũ lụt có thể sử dụng 3 cách đơn giản để làm sạch nước sử dụng cho sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe và phòng tránh các bệnh dịch.

Khương Trung - Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường