Lúc 08h30 ngày 15/9, trên ảnh ra đa Vinh (ra đa Nhật) xác định được tâm bão số 10 vào khoảng 17.7oN, 107.05oE cách bờ biển Quảng Bình  55km về phía đông. Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Bão số 10 gây mưa chủ yếu cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Trên sản phẩm gió tại mực 1km, tốc độ gió cực đại 35m/s trên khu vực biển tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh và khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Các khu vực khác tốc độ gió phổ biến 10-20m/s.
Dự báo 1-3 giờ tới bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục gây mưa vừa, có nơi mưa to cho các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 5-10 mm/h. Cường độ mưa cực đại khoảng 35 mm/h tập trung tại khu vực các huyện Nghi Xuân, Hồng Linh, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh; các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình, thành phố Vinh  và vùng biển tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh.
 
Tin phát lúc 8h35