• Trang chủ   >
  • Tin tức   >
  • Quy hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước bền vững

Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các bước 4, 5 và 6 của Dự án: “Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Cà Mau đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045”

Dự án do Viện Kỹ thuật Biển thuộc Viện Kỹ thuật Biển thược Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam phối hợp thực hiện.

Trong đó, Dự án đã tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng và xác định các vấn đề về phân bổ, điều hòa, phát triển tài nguyên nước mặt; phân tích, dự báo xu thế biến động về nhu cầu khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất; xác định các vấn đề về phân bổ, điều hòa, phát triển tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước mặt, trong kỳ quy hoạch và thứ tự ưu tiên giải quyết; đồng thời, xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến và lựa chọn phương án quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt.

Giai đoạn 1, Viện Kỹ thuật Biển thuộc Viện Kỹ thuật Biển thược Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã thực hiện các bước 1,2, 3 quy hoạch tài nguyên nước dưới đất tỉnh Cà Mau.

Dự án hoàn thành và được công bố có vai trò hết sức quan trọng trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước một cách tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Khánh An - Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường

sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance