Trong hai ngày 16 và 17/8, Sở TN&MT Hà Nội phối hợp với Nhóm các thành phố đứng đầu về biến đổi khí hậu (C40) đã tổ chức hội thảo “Biến đổi khí hậu tại Hà Nội: Sự phát triển của hoạt động kiểm kê khí nhà kính”.

Các chuyên gia và đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu, thảo luận về phương pháp xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá, phân tích số liệu, xây dựng hệ số phát thải; Tình hình thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại thành phố Hà Nội và một số kết quả đạt được; Đề xuất các chương trình hỗ trợ kỹ thuật của C40 và chương trình kế hoạch hành động trong công tác ứng phó với BĐKH cho thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Lê Tuấn Định cho biết, biến đổi khí hậu đã tác động đến TP. Hà Nội khiến diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường. Để ứng phó, Hà Nội đã lập Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn TP; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH; Xử lý ô nhiễm một số hồ trên địa bàn Thành phố; Kiểm kê, đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải và đang thực hiện cho 4 lĩnh vực còn lại; Quy hoạch đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung; Thu thập thông tin khí tượng thủy văn và thiên tai 2011-2015; Dự án Nâng cao năng lực quan trắc môi trường; Xây dựng danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ…

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng mở rộng hợp tác với các mạng lưới quốc tế trong đó có tổ chức nhóm các thành phố lãnh đạo về khí hậu (C40) để cùng chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Nguồn : monre.gov.vn

 

sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos porno pornos Goutube geiltube freie sex Porno порно видео порно Porno Gratuit Film Gratuit xxx Gratis Sexo Gratis Videos Gratis Videos Porno
sex video Indian Aunty Fuck With Friend Absence Of Her Husband free porn videos seks indian bbw live performance